Světlík, J, Mendel University in Brno, Centre MendelGlobe– Global climate change and managed ecosystems, Brno, 613 00, Zemědělská 3, Czech Republic